Ανέγερση νέων οικοδομών (3)

Category
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Ανέγερση 3ων ανεξάρτητων πενταόροφων πολυκατοικιών