Υπηρεσίες

a

Κατασκευές

Οι υπηρεσίες μας στο τομέα της κατασκευής ξεκινούν από την εκτίμηση του οικοπέδου και φτάνουν έως και την εσωτερική διακόσμηση. Πιο συγκεκριμένα , οι υπηρεσίες μας είναι οι εξής:

a

Τεχνικά έργα

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

a

Αναπαλαίωση κτιρίων – κατοικιών

Με τους ορισμούς ανακατασκευή και αναπαλαίωση εννοούνται οι εργασίες επισκευής – αποκατάστασης και ενίσχυσης οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας δόμησης του κτιρίου.

a

Οικοδομικές άδειες

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών.

a

Μελέτες ΚΕΝΑΚ

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων,….

a

Βιοκληματικός σχεδιασμός

Ως βιοκλιματικός ορίζεται ο σχεδιασμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με βάση την καλύτερη απόδοσή τους σε σχέση με το μικροκλίμα της περιοχής.

a

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερο ενεργοβόρο

a

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Με τον όρο φωτοβολταικά συστήματα, εννοούμε τις βιομηχανικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

a

Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία νομιμοποίησης όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή

a

Ανακαίνιση σπιτιού

Η ανακαίνιση του σπιτιού μας, του καταστήματος η του γραφείου μας, είναι κάτι που μας απασχολεί για πολλούς λόγους

Επικοινωνήστε τώρα για μία δωρεάν προσφορά για το έργο σας

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ