Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία νομιμοποίησης όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση, δηλαδή ρύθμιση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013.

Με το νόμο που αφορά στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει μία κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση , προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση στο μέλλον.Ο λόγος για να προβεί κάποιος σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων είναι ότι από 21/09/2011 θα είναι άκυρη η μεταβίβαση σε ακίνητα όπου υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού που θα δηλώνουν πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή πως το ακίνητο έχει υπαχθεί στον νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει νομιμοποίηση των αυθαιρέτων περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

 1. Ανάθεση σε μηχανικό τον έλεγχο της κατασκευής
 2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
 3. Καταβολή τέλους από τον πολίτη
 4. Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων
 5. Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων από τον μηχανικό στο σύστημα, με παράλληλη έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου.Ποια ακίνητα εξαιρούνται ;Εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:
  • Που υφίστανται προ της 30/11/1955.
  • Που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το Νόμο 720/1977.
  • Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983 ή το Νόμο 1512/1985.
  • Που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 20 και 21 του Νόμου 1337/1983 (Ά33), χωρίς όμως να έχει υπορραφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση.
  • Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3399/2005.
  • Που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με το Νόμο 3775/2009 ή το Νόμο 3843/2010 (Νόμος Μπιρμπίλη) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.
  • Που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% στου συνολικού πόσου προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται,  σύμφωνα με το Νόμο 4178/13 και το Νόμο 4014/2011 (Νόμος Παπακωνσταντίνου).

   

Επικοινωνήστε τώρα για μία δωρεάν προσφορά για το έργο σας

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ