Αναπαλαίωση κτιρίων-κατοικιών

Αναπαλαίωση κτιρίων-κατοικιών

Με τους ορισμούς ανακατασκευή και αναπαλαίωση εννοούνται οι εργασίες επισκευής – αποκατάστασης και ενίσχυσης οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας δόμησης του κτιρίου.

Η αναπαλαίωση κτιρίων είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία έργου. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες μαζί με τη γενική εικόνα αναδεικνύουν την ιστορία του κάθε κτιρίου, σηματοδοτούν την εποχή αλλά και τον δημιουργό αυτoύ. Μια αναπαλαίωση συνδέει το παρελθόν με το παρόν, και περιλαμβάνει:

-Έλεγχο στατικής επάρκειας υπαρχόντων δομικών στοιχείων.

-Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση προβληματικών δομικών στοιχείων.

-Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας.

-Εφαρμογή, συγκεκριμένων κατά περίπτωση, τεχνικών επισκευής, όπως τσιμεντοενέσεις , ανθρακοϋφάσματα. αμμοβολές, αρμολογήσεις γκανάιτ, ρητινοενεσεις, κλπ.

-Η επιλογή και η χρήση των ειδικών δομικών υλικών, επιλέγονται για την υπερκάλυψη των απαιτήσεων για κύρια αντισεισμική θωράκιση.

Η αναπαλαίωση  ενός  κτιρίου  είναι  ένα  σύνολο  εργασιών  που  απαιτεί  κάτι παραπάνω από  υπευθυνότητα σε  όλες τις  φάσεις  του έργου . Επιβάλλει  τον  άψογο συντονισμό  όλων  των εμπλεκομένων  τεχνιτών και βέβαια  σημασία  στην  παραμικρή  λεπτομέρεια ώστε  να  ¨αναστηθεί¨  το  ακίνητο από  τα  απομεινάρια του. Μόνο τεχνίτες-μάστορες   με  βαθιά  γνώση  του  αντικειμένου  τους  και μεράκι για αυτό που κάνουν ,μπορούν να ανταπεξέλθουν στις  ανάγκες μιας αναπαλαίωσης.

Επικοινωνήστε τώρα για μία δωρεάν προσφορά για το έργο σας

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ